Consultancy

Process Management &

Process Excellence by Lean principles

 

 

Al onze klanten hebben dezelfde wensen en doelstellingen:

  - Efficiëntie en consistentie van het interne proces verhogen

  - Kosten reduceren

  - Kwaliteit vehogen

  - Hogere flexibiliteit en capaciteit om te kunnen groeien

 

Uw bedrijfsprocessen simpeler, beter, goedkoper en sneller

Wij analyseren uw bedrijfsprocessen en samen met u kijken we kritisch of de doelstellingen nog helder zijn en of de bestaande structuren nog voldoende aansluiten bij de ‘core business’. Door onze “Lean” aanpak helpen we u om de verspillingen te elimineren zodat tastbare financiële en operationele resultaten gerealiseerd kunnen worden. We besteden ook veel aandacht aan het gedrag van uw mensen en uw bedrijfscultuur; indien nodig, helpen wij u dit te veranderen, want dat is cruciaal voor blijvend resultaat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij opereren op basis van een geïntegreerde aanpak: Process Excellence.


De elementen daarvan zijn:

 

  • Analyse van operationele processen
    Om de verbetermogelijkheden voor uw organisatie te vinden, duiken we in uw operationele structuur. Met behulp van een uitvoerige analyse van de IST & SOLL situatie zoeken we samen met u naar oplossingen om de operationele prestaties van uw bedrijfsprocessen structureel te monitoren en managen.

 

  • Reductie van operationele kosten / Elimineren van verspillen
    We helpen u te identificeren waar en hoe u snel op tactisch niveau kosten kunt besparen. Daarnaast kunnen we ook inzicht bieden in hoe de totale kosten van uw activiteiten en processen beïnvloed worden, zodat u ook daarop kunt ingrijpen.

 

  • Verbetering of herstructurering van processen
    Om met uw operationele processen, tegen de juiste kosten, de gewenste kwaliteit en service te bereiken, is er soms meer nodig dan plaatselijk ingrijpen. Dan helpen we u om uw gehele procesorganisatie te herstructureren. We helpen u met toetsen, herontwerpen en optimaliseren van uw processen, terwijl u van ons leert. Zodat u straks zelf de behaalde resultaten kunt vasthouden.

 

 

Fides Consult b.v.

de Hagard 20
5554MP Valkenswaard
The Netherlands
mob. +31 (0)6 20 42 53 51
tel. +31 (0)40 20 123 68

infol@fidesconsult.nl

MANAGEMENT - CONSULTANCY - ENGINEERING

VOOR BOUW EN INDUSTRIE